Колектив авторів 17


Колесникова Євгенія, Ковальський Януш, Радван Лешек, Федів Олександр, Ступницька Ганна.

УКРАЇНСЬКІ ЛІКАРІ ПОЛЬСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ.

Колесникова Евгения, Ковальский Януш, Радван Лешек, Федив Александр, Ступницкая Анна.

Украинские врачи польского происхождения.

Kolesnikova Evgenia, Kowalski Janush, Radwan Leshek, Fediv Oleksandr, Stupnytska Ganna. Ukrainian

physicians with polish origin.

Kolesnikova Evgenia, Kowalski Janush, Radwan Leshek, Fediv Oleksandr, Stupnytska Ganna. Médecins

ukrainiens origine polonaise.


                                                                                           Стаття знаходиться у прикріпленому файлі
Comments