Bezarova

Безарова Галина. ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ДУХОВНОСТІ.

Безарова Галина. Философско-религиозное содержание понятия духовности.

Bezarova Galyna. Philosophical and religious content of the concept of spirituality.

Bezarova Galyna. Contenu philosophique et religieux du concept de la spiritualité

Стаття знаходиться у прикріпленому файлі

Ċ
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини (БДМУ, Чернівці),
28 січ. 2015 р., 08:27
Comments