Почесний редактор:

д. мед. н., проф. Тарас Бойчук   

(Буковинський державний медичний університет)

Головні редактори:  

д. істор. н., проф.. Антоній Мойсей  

(Буковинський державний медичний університет)

д. істор. н., проф. Штефан Пуріч 

(Сучавський університет ім. Штефана чел Маре) 

   

Виконавчі редактори:

к. філол. н., доц. Юлія Руснак  

(Буковинський державний медичний університет) 

к. філол. н., викл. Тетяна Никифорук 

(Буковинський державний медичний університет) 

д. н., викл. Харієта Мареч Сабол 

(Сучавський університет ім. Штефана чел Маре)

к. філол. н., доц. Антоніна Аністратенко 

(Буковинський державний медичний університет, відповідальна за електронну версію журналу та веб-сайт)  


Заступники виконавчих редакторів:

к. мед. н., доц. Інга Тимофійчук 

(Буковинський державний медичний університет) 


Відповідальні секретарі:

доц. Галина Навчук, доц. Лариса Шутак, 

викл. Максимюк Марта  ("Філол. науки")

викл. Лідія Вилка , викл. Скрицька Наталія, 

викл. Турік Олександра  ("Істор. науки") 


Модератор системи  OJS на сайті URAN:

бібліотекар Світлана Тулевська

Модератор системи вільного доступу на сайті DOAJ:

аспірант, викл. Ірина Каізер  

Модератор сторінки журналу на сайті НБ COPERNICUS:

аспірант, викл. Уляна Кемінь


Редакційна колегія:

Історичні науки:

д. істор. н., проф. Джордано Алтароззі, Університет медицини, фармації, наук та технологій імені "Дж. Є. Паладє" (Румунія)

д. істор. н., проф. Андрій Вавринюк,

Державна вища фахова школа в Холмі (Польща)

к. істор. н., доц. Сергій Добржанський

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича (Україна)

к. філос. н., доц. Ніна Зорій

Буковинський державний медичний університет (Україна)

д. істор. н., доц. Геннадій Казакевич

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

д. істор. н., гол. н. с. Єлизавета Квілінкова

Інститут культурної спадщини Академії наук Республіки Молдови

д. істор. н., проф. Мішель Керотре,

Вища школа соціальних наук (Париж, Франція)

д. істор. н., проф. Зенон Кoгут

Альбертський університет (Едмонтон, Канада)

д. істор. н., проф. Коцур Анатолій (Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, м. Київ, Україна)

д. іcтор. н., проф. Олександр Курочкін

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАНУ (Київ, Україна)

Української академії історичних наук Юрій Макар

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича (Україна)

д. філос. н., проф. Дієго Санчес Мека

Національний університет дистанційної освіти (Мадрид, Іспанія)

д. істор. н., проф. Пол Міртс

Інститут міжнародних  відносин (Гаага, Нідерланди)

д. істор. н., проф. Олімпія Мітрік 

(Сучавський університет імені Штефана чел Маре)

д. істор. н., проф., засл. діяч науки і техніки України, академік 

д. істор. н., проф.  Георге Онішору 

(Сучавський університет імені Штефана чел Маре)

д. іcтор. н., академік Степан Павлюк

директор Інституту народознавства НАНУ (Львів, Україна)

д. істор. н., доц.  Флорін Пінтеску 

(Сучавський університет імені Штефана чел Маре)

д. філос. н., доц.  Богдан Поповенюк 

(Сучавський університет ім. Штефана чел Маре)

д. іcтор. н., академік  Ганна Скрипник

директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського Національної академії наук (Київ, Україна);


 

Філологічні науки:


д. філол. н., проф. Бертран Бадью,

Вища нормальна школа (Париж, Франція)

д. філол. н., проф. Петр Борек

директор Інституту польської філології Краківського педагогічного університету (Польща)

д. філол. н., доц. Евеліна-Мезаліна Граур (Сучавський університет ім. Штефана чел Маре)

д. філол. н., доц. Кармен Деребуш (Технічний університет м. Клуж-Напока)

д. філол. н., проф. Мірчя А. Діакону (Сучавський університет імені Штефана чел Маре)

д. філол. н., проф. Оноріу Колечєл (Сучавський університет імені Штефана чел Маре)

д. філол. н., доц. Лепетюха Анастасія (Харківський національний педагогічний університет ім. Г. C. Сковороди)

д. філол. н., доц. Сімона-Аїда Манолаке (Сучавський університет ім. Штефана чел Маре)

д. філол. н., проф. Ганна Мартинова

Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького

д. філол. н., проф. Овідіу Морар (Сучавський університет імені Штефана чел Маре)

д. філол. н., проф. Ногь Родіка-Меріоара, директор наукової бібліотеки Сучавського університету імені Штефана чел Маре (Румунія)

д. філол. н., проф.  Міхаєла Віолета Мунтяну, Центральний Північний університет (м. Бая-Маре, Румунія)

д. філол. н., проф. Фелікс-Нарчіс Ніколау (Лундський університет)

д. філол. н., проф. Антоанета Олтяну

Бухарестський університет (Румунія)

к. істор. наук, доц. Наталія Петрова

(Одеський національний університет імені І. І. Мєчнікова)

к. філол. н., доц. Олександр Рак

Буковинський державний медичний університет (Україна) 

д. філол. н., проф. Наталія Руснак

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича (Україна)

д. філол. н., гол. н. с. Анна-Марія Сореску-Марінкович

Інститут Балканістики Сербської академії наук (Сербія)

д. філол. н., проф. Адам Фаловський

директор Інституту східнослов’янської філології Ягеллонського університету (Польща)

д. філол. н., проф. Рома Франко,

Саскачеванський університет (Канада)

д. філол. наук, проф. Світлана Шабат-Савка 

(Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича)

 

Історія медицини:

д. мед. н., проф.Богдан Василевський

директор Інституту психосоматики (Варшава. Польща)

д. психол. н., доц. Кармен Корнелія Белан 

(Сучавський університет імені Штефана чел Маре)

д. психол. н., викл. Надія Лаура Серденчук 

(Сучавський університет імені Штефана чел Маре)

д. психол. н., проф. Альфред Пріц

президент Світової ради психології,

директор Інституту психотерапії і психоаналізу у Відні (Австрія)

д. психол. н., проф. Йозеф Подгорецькі,

Опольський університет (Польща)

д. мед. н, проф. Олександр Іващук

Буковинський державний медичний університет (Україна)

д. мед. н., проф. Василь Чебан

Буковинський державний медичний університет (Україна)

д. мед. н., проф. Дмитро Тинтюк, 

Кишинівський державний університет медицини 

та фармації ім. Н. Тестеміцану (Республіка Молдова)

д. мед. н., проф. Герхард Дамманн

директор психіатричної клініки (м.Мюнстерлінген), керівник психіатричної служби кантону Тургау (Швейцарська конфедерація)

д. мед. н., проф. Олександр Федів 

Буковинський державний медичний університет (Україна)

д. мед. н., проф. Віктор Тащук,

  Буковинський державний медичний університет (Україна)

д. мед. н., проф. Костянтин Єцко,
 Кишинівський державний університет медицини
та фармації імені Н.Тестеміцану 


Honorary editor

Dr. of Medicine,  Prof. Taras Boychuk 

(Bukovinian State Medical University)

Editors-in-Chief:

Dr. of History,  Prof. Antoniy Moysey 

(Bukovinian State Medical University)

Dr. of History, Prof. Stefan Purici 

(Ştefan cel Mare University of Suceava)

 

Executive Editors:

 Associate Prof.  Yulia Rusnak, Ph.D. 

(Bukovinian State Medical University)

Lecturer Tetyana Nykyforuk, Ph.D. 

Lecturer Harieta Mareci Sabol, Ph.D. 

(Ştefan cel Mare University of Suceava)

Associate ProfAntonina Anistratenko, Ph.D. 

(Bukovinian State Medical University, responsible for the electronic version of the magazine and website)

 

Editors Assistants:


 Associate Prof. Inha Tymofijchuk, Ph.D. 

(Bukovinian State Medical University)Executive secretaries:

Assoc. Prof., Ph.D. Halyna Navchuk & Larysa Shutak ("Philol. Sciences")

Lecturer Lidia Vylka & Skrytska Nataliya ("Histor. Sciences")


Executive OJS-system moderator  on the website URAN:

librarian Svitlana Tulevska

Executive free-access moderator  on the website DOAJ:

PhD student, lecturer Iryna Kaizer 

Executive website page moderator in database COPERNICUS:

PhD student, lecturer Uliana Kemin`


Editorial Board:

Historical sciences: 

Prof. Giordano AltarozziDr. of History, Dean of the Faculty of Sciences and Letters, GE Palade University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology 

Dr. of History, Prof. Andrzej Wawryniuk,

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie (Poland)

Assoc. Prof., Ph. D Serhiy Dobrshanskyi

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraine)

Ph. D. of PhilosophyAssoc. ProfNina Zoriy

Bukovinian state medical university (Ukraine) 

Dr. of History, Associate Prof. Gennadii Kazakevych

Taras Shevchenko Kyiv National University (Ukraine)

Dr. of History, Chief Research Worker Elisaveta Kvilincova

Institute of Cultural Heritage at Academy of Sciences (R. Moldova)

Dr. of History, Prof. Michel Kerautret,

Ecole des Hautes etudes an sciences sociales (Paris, France)

Dr. of History, Prof. Zenon Kohut

Alberta University (Edmonton, Canada)

Dr. of History, ProfKotsur Anatoliy (Taras Shevchenko National University  Kyiv, Ukraine)

Dr. of History, ProfOleksandr Kurochkin

M.Rylskyi Institute of Art, Folklore and Ethnology of Ukrainian Academy of Sciences (Kyiv)

the Ukrainian Academy of History Yuriy Makar

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraine)

Dr. of PhilosophyProfDiyego Sanchez Meka

National University of  distance studies (Madrid, Spain)

Dr. of History, Prof. Paul Myrts

Institute of International Relations (Hague, Netherlands)

Dr. of History, Prof. Olimpia Mitric

Ştefan cel Mare University of Suceava (Suceava, Romania)

Dr. of History, Prof., Honored Worker of Science of Ukraine, academician of 

Dr. of History, Prof. Gheorghe Onișoru

Ştefan cel Mare University of Suceava (Suceava, Romania)

Dr. of History, Academician Stepan Pavlyuk

Chief of Ethnology Institute NANU (Lviv, Ukraine)

Dr. of History, Associate Prof. Florin Pintescu, 

Ştefan cel Mare University of Suceava (Suceava, Romania)

Assoc. Prof. Bogdan Popoveniuc, Dr. of Philosophy, Ştefan cel Mare University of Suceava (Romania)

                           Dr. of History, Academician Anna Skrypnyk

Head of the Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology named after M. Rilskiy of National Academy of Sciences (Kyiv, Ukraine)


Linguistics, literary criticism:  


Dr. of PhilologyProfBertrand Badiou,

Ecole normale superieure (Paris, France)

Dr. of PhilologyProfPetr Borek, Head of the Polish Philology 

Institute Krakiv Pedagogical University (Poland) 

Assoc. Prof. Evelina-Mezalina Graur, Dr. of Philology, Ştefan cel Mare University of Suceava (Romania)

Assoc. Prof. Carmen Dărăbuș, Dr. of Philology,Universitatea Tehnica Cluj-Napoca (Romania)

Prof. Mircea A. Diaconu, Dr. of Philology, Ştefan cel Mare University of Suceava (Romania)

Prof. Onoriu Colăcel, Dr. of Philology, Ştefan cel Mare University of Suceava (Romania)

Assoc. Prof. Lepetiukha Anastasiya, Dr. of Philology (H.S. Skovoroda Kharkiv National  Pedagogical University (Ukraine)

Assoc. Prof. Simona-Aida Manolache, Dr. of Philology, Ştefan cel Mare University of Suceava (Romania)

Dr. of PhilologyProf.Hanna Martynova

Bohdan Chmelnytskiy Cherkasy National University (Ukraine) 

Prof. Ovidiu Morar, Dr. of Philology, Ştefan cel Mare University of Suceava (Romania)

Dr. of Filology, Prof. Rodiсa-Mărioara Nagy,  Head of the Scientific library 

in Stefan cel Mare University of Suceava.

           Dr. of PhilologyChief Research Worker

Dr. of Filology, Prof. Felix-Narcis Nikolau, Lunds universitet (Sweden)

Dr. of PhilologyProfMihaela Violeta Munteanu 

Centrul Universitar Nord din Baia Mare (Romania)

Dr. of PhilologyProfAntoaneta Olteanu

Bucharest University (Romania)

Associate ProfNataliya Petrova, Ph.D. 

(I. I. Mechnikov National University of Odesa (Ukraine)

PhD. of  Philology, Assoc. Prof. Oleksandr Rak

Bukovinian state medical university (Ukraine)

Dr. of Philology, Prof. Nataliya Rusnak

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraine)

Anna-Maria Sorescu-Marinkovich

Balkan Institute at Serbian Academy of Sciences and Art (Belgrade)

Dr. of PhilologyProfAdam Falowski

Head of the East Slavic Philology Institute

Jagiellonian University (Poland)

Dr. of PhilologyProfRoma Franko,

University of Saskatchewan (Canada)

 Dr. of Filology,  Prof. Svitlana Shabat-Savka 

(Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraine) History of medicine:

Dr. of  PsychologyProfAlfred Prits,

President of  World Psychology Union

Head of  Psychotherapy and Psychoanalysis Institute in Vienna (Austria)

Dr. of  PsychologyProfYuzef Podguretski,

Opole University (Poland)

Dr. of MedicineProfBohdan Vasylevskiy,    

Chief of Psychosomatik Institute (Warsaw, Poland) 

Assoc. Prof. Carmen Cornelia Bălan, Dr. of Psychology, 

Ştefan cel Mare University of Suceava (Romania)

Assoc. Prof. Nadia Laura Serdenciuc, 

Ştefan cel Mare University of Suceava (Romania) 

  Dr. of MedicineProfOleksandr Ivashiuk

Bukovinian state medical university (Ukraine)

Dr. of Medicine, Prof. Vasyl Cheban

Bukovinian state medical university (Ukraine) 

Dr. of Medicine, Prof. Dmytro Tyntyuk,

Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy 

 (Republic of Moldova)

   Dr. med. Dipl.-Psych, MBA,Gerhardt Dammann 

Chief of Psychiatrische Klinik Münsterlingen and the psychiatric services Thurgau Switzerland.

Dr. of Medicine, Prof. Alexander Fediv,  

Bukovinian State Medical University (Ukraine);

Dr. of Medicine, Prof. Viktor Tashchuk, 

Bukovinian State Medical University (Ukraine);

Dr. of Medicine, Prof. Konstantin Yetsko,  

Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy  

(R. Moldova)