http://www.usv.ro/
ЗАСНОВНИКИ ЖУРНАЛУ: 
ВДНЗ УКРАЇНИ "БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
МЕДИЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ"  
&  
СУЧАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. ШТЕФАНА ЧЕЛ МАРЕ.

FOUNDERS OF THE JOURNAL:
ŞTEFAN CEL MARE UNIVERSITY OF SUCEAVA &
 BUKOVINIAN  STATE MEDICAL UNIVERSITY.
       
                                                                                                          http://www.usv.ro/

      - Журнал зареєстрований в Державній реєстраційній службі України (Свідоцтво про держ. реєстрацію № 20497-10297P від   27.12.2013 –  Серія  КВ )Перереєстровано 27.07.2015 р. у Міністерстві юстиції України (Свідоцтво № 21495-11295ПР – Серія КВ).

      - the Journal is registered in the Ministry of Justice of Ukraine (Certificate of registration № 20497-10297P of  27.12.2013 – Series  КВ); Re-registered in the Ministry of Justice of Ukraine 27.07.2015 р     (Certificate of registration № 21495-11295ПР – Series КВ). Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з історичних наук (Наказ МОН України № 515 від 16.05.2016)  та філологічних наук (Наказ МОН України № 1222 від 07.10.2016).

    Journal is on the List of Scientific Professional Publication of the Ministry of Education and Science of Ukraineentitled to publish main results of  theses in different fields of Historical (order Nr. 515 of 16.05.2016)   and Philological sciences (order  Nr. 1222 of 07.10.2016).

Editors-in-Chief:
Dr. of History, Prof. Stefan Purici (Ştefan cel Mare University of Suceava)
Dr. of History,  Prof. Antoniy Moysey (Bukovinian State Medical University)
Responsible for the electronic version of the journal and website:
Assoc. prof. Antonina Anistratenko, Ph.D. (Bukovinian State Medical University)


                                                                                            
                                                                                             Гринюк В. "Наш журнал - єдиний в Україні" // 
                                                                                        Молодий буковинець, 2015. - № 77. - 24 вересня. - С. 7.
                                                                                           Grinyuk V."Our Journal is Unique in Ukraine" // 
                                                                                        Molody Bukovinets, 2015. - Nr. 77. - 24 September. - P. 7        


                     Член редколегії журналу: 
Степан Павлюк - академік НАНУ, директор Інституту
                народознавства НАН України  
                             

       Редакційний комітет (2017): 
      к. мед. н. Інга Тимофійчук, 
      д. іст. н. Мойсей А. А.
      к. філол. н. Лілія Роман, 
      к. філол. н. Антоніна Аністратенко
                                                                                                                           Член редколегії:
                                                                                                                    професор Бухарестського університету,
                                                                                                                              етнолог Антоанета Олтяну

 

       Редакційний комітет (2019): 
д. іст. н., проф. Мойсей А. А.,
к. філол. н., доц. Аністратенко А. В.,
к. філол. н., доц. Руснак Ю. М.,
викл. Каізер І. Ю.
к. мед. н. Тимофійчук І. Р.,
к. філол. н. Никифорук Т. М.,
бібл. Пахолка М. І.,
бібл. Тулевська С. О.