НОМЕ‎ > ‎Зміст:‎ > ‎

Відомості про авторів 4

 Відомості про авторів (Cведения об авторахInformation about authorsInformations sur les auteurs)

Файл з короткими відомостями 

про авторів четвертого номера журналу 

знаходяться в прикріпленому файлі

Ċ
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини (БДМУ, Чернівці),
30 січ. 2015 р., 11:22
Comments