НОМЕ‎ > ‎Зміст:‎ > ‎

Юрій1


Юрій Михайло. Рецензія на монографію КОЖОЛЯНКО О. КАЛЕНДАРНА ОБРЯДОВІСТЬ УКРАЇНЦІВ

БУКОВИНИ: СЕМАНТИКА І СИМВОЛІКА. – ЧЕРНІВЦІ-ВИЖНИЦЯ, 2014.

Юрий Михаил. Рецензия на монографию Кожолянко А. Календарная обрядность украинцев Буковины:

семантика и символика. – Черновцы-Вижница, 2014.

Uryi Mykhail. Review of the monograph Kojolianko A. Symbolics and semantics of calendar ritual of Ukrainians

of Bukovina. – Chernivtsi-Vyjnutsya, 2014.

Uryi Mykhail. Revue de la monographie Kojolianko A. Un symbolique et une sémantique un calendrier rite un

Ukraines Bukovina. – Chernivtsi-Vyjnutsya, 2014.


                                                                                           Стаття знаходиться у прикріпленому файлі
Comments