НОМЕ‎ > ‎Зміст:‎ > ‎

Чебан


Чебан Василь. СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНА ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ РЕПРОДУКТИВНОГО

ЗДОРОВ’Я: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ТА ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ.

Чебан Василий. Социально-медицинская профилактика нарушений репродуктивного здоровья:

исторический аспект и перспектива развития.

Cheban Vasyl. Socio-Medical Prevention of Reproductive Health Disorders: Historical Aspects and Prospects of

Development.

Cheban Vasyl. La prevention – sociale de la santé reproductive: la perspective historique et les perspectives du

developpement.


                                                                                           Стаття знаходиться у прикріпленому файлі
Ċ
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини (БДМУ, Чернівці),
27 серп. 2014 р., 05:32
Comments