НОМЕ‎ > ‎Зміст:‎ > ‎

Максимюк


 Максимюк Марта, Аністратенко Антоніна. РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ГЕРОЯ У РОМАНАХ

В. КОЖЕЛЯНКА „КОТИГОРОШКО” ТА „ТРЕТЄ ПОЛЕ” (АНТРОПОНІМНИЙ АСПЕКТ).

Максимюк Марта, Анистратенко Антонина. Роль национального героя в романах В. Кожелянко

„Котигорошко” и „Третье поле” (антропонимический аспект).

Maksymyuk Marta, Anistratenko Antonina. The role of national hero in the V. Kozhelyanka’s novel

„Kotigoroshko” and the „Third field” (anthroponymic aspect).

Maksymyuk Marta, Anistratenko Antonina. Le rôle des héros nationaux dans le roman du V. Kozhelyanko

„Kotigoroshko” et „Le troisième champ” (l’aspect anthroponymic).


                                                                                           Стаття знаходиться у прикріпленому файлі
Ċ
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини (БДМУ, Чернівці),
27 серп. 2014 р., 05:27
Comments