НОМЕ‎ > ‎Зміст:‎ > ‎

Найденова


Найдьонова Ганна. Рецензія на монографію БОЙЧУК Т.М., ТИМОФІЄВА М.П. РОЗВИТОК ПАМ’ЯТІ.

ПІДГОТОВЧИЙ КУРС: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ. – ЧЕРНІВЦІ, 2012.

Найденова Анна. Рецензия на монографию Бойчук Т.М., Тимофеева М.П. Развитие памяти.

Подготовительный курс: Психологический практикум. – Черновцы, 2012.

Naydyonova Hanna. Review of the monograph Boychuk T.M., Tymofieva M.P. Development of memory.

Preparatory Course: Psychological workshop. – Chernivtsi, 2012.

Naydyonova Hanna. Revue de la monographie Boychuk T.M, Timofeeva M.P. Le développement de la mémoire.

Cours préparatoire: travaux pratiques sur la psychologie. – Chernivtsi, 2012.


                                                                                           Стаття знаходиться у прикріпленому файлі
Ċ
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини (БДМУ, Чернівці),
27 серп. 2014 р., 05:38
Comments