НОМЕ‎ > ‎3‎ > ‎

10

Оробчук Дарія. СОЦІАЛЬНО-РОЛЬОВІ, КОМУНІКАТИВНІ ТА СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОГО ІНСТИТУЦІЙНОГО ДИСКУРСУ

Оробчук Дария. Социально-роле­вые, коммуникативные и струк­турно-семантические особен­ности медицинского институ­ционного дискурса

Orobchuk Dariia. Social role, communicative, structural and semantic features of medical institu­tional discourse.

Orobchuk Dariia. Les particu­larites socio-communicatives et semantico-structurelles du dis­сours institutionnel

Ċ
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини (БДМУ, Чернівці),
5 січ. 2015 р., 06:57
Comments