Історичні науки

4. Кожолянко Георгій. Етнографічні музеї північної частини Буковини

Этнографические музеи северной части Буковины

Ethnographic Museum of the Northern Part of Bukovina

Musee ethnographique de la partie nord Bukovyny

5. Кожолянко Олександр. Етнічні процеси на Буковині на початку ХХІ ст. (до проблеми етнонімів „українці”, „русини”)

Этнические процессы на Буковине в начале ХХІ в. (к проблеме  этнонимов „украинцы”, „русины”)

Ethnic processes in Bukovyna in XXI century ( Upon the Problem Ethnonyms „Ukrainian”, „Rusyn”)

Processus ethniques en Bucovine XXI siecle (Le problème ethnonymes „ukrainiens”, les „Ruthène”)


Статті знаходяться під порядковими номерами в прикріплених файлах
Підсторінки (1): Безаров_1
Ċ
4.pdf
(260k)
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини (БДМУ, Чернівці),
8 черв. 2014 р., 10:27
Ċ
5.pdf
(260k)
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини (БДМУ, Чернівці),
8 черв. 2014 р., 10:27
Comments