Рецензії

18. Сидоренко Микола. Рецензія на монографію Мойсей А.А. Аграрні звичаї та обряди у народному календарі східнороманського населення Буковини (Чернівці, 2010)
Рецензия на монографию Мойсей А.А. Аграрные обычаи и обряды в народном календаре восточнороманского населения Буковины (Черновцы, 2010)
Review of the monograph Moysey А.А. Agrarian Customs and Rituals in the People’s Calendar of the East Romanian Population of Bukovina (Chernivtsi, 2010)
Revue de la monographie  Moïssey A.A. Coutumes agricoles et des rituels dans le calendrier national de la population de règlement romain de l'Est de la Bucovine (Tchernivtsi, 2010)
19. Іванчук Марія. Рецензія на монографію Борисюк А.С. Професійна ідентичність медичного психолога: соціально-психологічний аналіз (Чернівці, 2010)
Рецензия на монографию Борисюк А.С. Профессиональная идентич¬ность медицинского психолога: социально-психологический анализ (Черновцы, 2010)
Review of the monograph Borysіuk A.S. Professional Identity of the Medical Psychologist: Social-Psychological Analysis (Chernivtсi, 2010)
Revue de la monographie Borysіuk A.S. L’identité professionnelle du psychologue medical: analyse socio-psychologique (Chernivtsi, 2010)
Статті знаходяться під порядковими номерами в прикріплених файлах
Ċ
19.pdf
(2011k)
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини (БДМУ, Чернівці),
8 черв. 2014 р., 10:43
Comments