Відомості про авторів

20. Відомості про авторів (Cведения об авторах, Information about authors, Informations sur les auteurs)

Файл з короткими відомостями 

про авторів першого номера журналу 

знаходяться в прикріпленому файлі

Ċ
20.pdf
(242k)
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини (БДМУ, Чернівці),
8 черв. 2014 р., 10:44
Comments