Сидоренко


 Сидоренко Микола. Рецензія на навч. посібник КОЖОЛЯНКО Г., КОЖОЛЯНКО О., МОЙСЕЙ А.

ЕТНОЛОГІЧНІ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА СТУДЕНТСЬКА ЕТНОГРАФІЧНА ПРАКТИКА. – ЧЕРНІВЦІ, 2010.

Сидоренко Николай. Рецензия на учеб. пособие Кожолянко Г., Кожолянко А., Мойсей А. Этнологические

экспедиции и студенческая этнографическая практика. – Черновцы, 2010.

Sidorenko Mykola. Review of the text book manuel Kozholyanko G., Kozholyanko O., Moysey A. Ethnological

expedition and student ethnographic practice. – Chernivtsi, 2010.

Sidorenko Nicholas. Revue de la manuel Kozholyanko G., Kozholyanko O., Moysey A. Expéditions ethnologiques et

la pratique studiantine ethnographique. – Chernivtsi, 2010.


                                                                                           Стаття знаходиться у прикріпленому файлі
Ċ
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини (БДМУ, Чернівці),
27 серп. 2014 р., 05:39
Comments